Kita pula

Cik Awan adalah seorang bergelar mahasiswa. Masa berada di kampus kita perlu menumpukan segala aktiviti kita kepada kegiatan yang berbentuk akademik. Munasabah dijadikan alasan bahawa kita tidak dapat untuk membaca selain daripada bahan bacaan akademik kerana memberi tumpuan kepada akademik.

Sekarang kebanyakan kampus telah memulakan sesi cuti mereka. Maka ramailah pelajar universiti membuat perancangan, pelan strategik dan macam-macam lagi untuk mengisi masa cuti agar masa cuti mereka hanya sekadar cuti. Ada yang mahu mengisi masa cuti dengan bekerja, menyertai tuisyen, menyertai seminar, belajar di pondok dan banyak lagi.

Bagi mereka yang ingin bekerja memang bagus kerana boleh menambahkan pendapatan da seterusnya dapat menolong sedikit sebanyak keluarga. Dalam keghairahan kita dalam bekerja jangan kita melupakan kita untuk membaca. Luangkan masa kita untuk membaca walau sesibuk mana kita. Bekerja adalah kerja sampingan kita sebagai mahasiswa sebaliknya belajar adalah tugas utama kita. Salah satu cara belajar adalah dengan membaca. Ingatlah bangsa yang berjaya adalah bangsa yang membaca. Kita idak akan kemana jika tidak membuat anjakan paradigma.

Cik Awan tertarik dengan artikel Saari Sungib dalam harakahdaily.net yang menulisa tentang
Pentingnya budaya membaca ketika dalam tahanan. Artikel tersebut dituju kepada tahanan dalam penjara. Pada pendapat Cik Awan kenapa artikel ini ditulis kerana tahanan dalam mempunyai masa di dalam penjara. Ini mempunyai persamaan dengan kita iaitu kita mempunyai masa ketika cuti yang perlu diisi dengan perkara yang berfaedah iaitu membaca.

Mungkin isu yang kian menular dikalangan mahasiswa khususnya dan kaum melayu amnya ialah mahasiswa tidak minat membaca. Macamana hendak menbaca jika kita tidak minat membaca. Di sini Cik Awan suka untuk memberi cadangan kepada mereka yang mempunyai kurang minat membaca. Ini telah dibuat oleh Cik Awan dan beberapa sahabat, Alhamdulillah ia berkesan.

1. kita baca bahan bacaan yang ringan seperti novel atau majalah. Carilah novel-novel yang menarik. Banyak terjual di pasaran.
2. pupuklah diri kita untuk tidak kedekut membelajakan duit untuk membeli buku.
3. simpan buku tersebut dengan baik, mungkin di masa yang lain kita mempunyai masa yang sesuai untu membaca buku tersebut.

Semakin banyak buku kita baca munglin akan menambahkan lagi minat kita untuk membaca.

-bangsa berjaya, bangsa memmbaca-
-the leader is a reader-


Read Users' Comments ( 0 )

Pentingnya budaya membaca ketika dalam tahanan

Saari Sungib | abuurwah@gmail.com
Tue | Apr 03, 07 | 05:34:00 PM

Pembangunan tarbiyyah ruhiyah bagi da'ie Tapol di penjara mesti diiringi dengan pemantapan tarbiyyah fikriyah. Teras tarbiyyah fikriyah adalah membaca dan membaca dan terus membaca.
Langkah paling utama adalah bagi da'ie TAPOL untuk tidak terlalu akur dengan peraturan bilangan buah buku yang dibenarkan dibawa masuk oleh penjara.
Peraturan di Kem Kamunting hanya membenarkan enam buah buku pada sesuatu masa dibawa masuk ke dalam blok tahanan. Dalam siri-siri yang lalu saya telah menceritakan bagaimana peraturan ini boleh tidak dipatuhi.
Jika peraturan ini tidak dapat dirundingkan dengan pihak kem, da'ie TAPOL hendaklah merancang kemasukan bahan-bahan bacaan secara tertib dan teratur.
Bagi seseorang da'ie, pembangunan tarbiyyah fikriyah hendaklah ada awlawiyyat atau keutamaannya. Jika awlawiyyat ilmu dan fikrah ini betul, insya' Allah akan terbinalah fikrah yang tawazun.
Pembinaan tarbiyyah fikriyah da'ie TAPOL hendaklah menurut awlawiyyat berikut:

• Memahami makna dan tafsir Al-Quran
Jika da'ie itu seorang ustaz atau mantap menguasai bahasa Arab, berazamlah untuk menelaah sebanyak mana kitab tafsir muktabar yang selama ini hanya terletak dalam almari buku di rumah yang tidak kesampaian untuk dibaca kerana ia terlalu sibuk memenuhi undangan ceramah semasa di luar!
Pilihlah beberapa surah atau ayat dan berazamlah untuk menggali makna dan tafsirnya daripada sekurang-kurangnya satu kitab tafsir klasik seperti tafsir Ibn Kathir atau tafsir At-Tabari dan satu kitab tafsir kontemporari seperti At-Tibyan oleh As-Sabuni atau Fi Zilal Al-Quran oleh Sayyid Qutb.
Bagi da'ie TAPOL yang tidak menguasai bahasa Arab bolehlah membaca tafsir yang banyak terdapat dalam bahasa Melayu dan Inggeris.
Seluruh Fi Zilal Al-Quran sudah terdapat dalam bahasa Melayu. Jangan lupa membaca tafsir revolusioner oleh Sayyid Abul A'la Al-Mawdudi. Da'ie TAPOL juga akan teruja bila membaca nota-nota ringkas tetapi padat oleh Muhammad Asad dalam tafsirnya. Untuk renungan realiti serantau menarik juga diteliti Tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka.
Bersesuaian dengan manhaj Qurani elok kajian tafsir Al-Quran dimulakan dengan surah-surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali-Imran, Ani-Nisa', Al-Ma'idah dan Al-A'raf.
Sesudah itu mantapkan kefahaman terhadap surah-surah Al-Anfal, At-Tawbah, Yusuf, Al-Isra' atau bani Israel, Al-Kahfi, An-Nur dan Al-Ahzab.
Selepas itu bentengi kefahaman da'ie TAPOL terhadap tafsir Al-Quran dengan surah-surah Muhammad, Al-Fath dan Al-Hujurat.
Tafsir ayat-ayat yang merumuskan sifat-sifat da'ie seperti yang terkandung dalam surah-surah Al-Mu'minun, Al-Furqan dan Al-Ma'arij hendaklah juga diteliti.

• Membaca dan memahami hadith-hadith Nabi s.a.w.
Memantapkan kefahaman da'ie TAPOL terhadap tafsir surah-surah dalam Al-Quran juga adalah kefahaman terhadap hadith dan syarah hadith yang muktabar.
Jika da'ie itu seorang ustaz, inilah peluang untuk mentelaah Fathul Bari iaitu syarah Sahih Al-Bukhari oleh Ibn Hajar.
Dapatkan jilid-jilid hadith Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Tetapi saya lebih senang meneliti dan mengamati hadith-hadith yang terkandung dalam kitab Al-Lu'lu wal-Marjan. Ini kerana kitab ini memuatkan semua hadith yang terkandung dalam kedua-dua Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim.
Da'ie TAPOL juga akan kagum dengan kompilasi hadith dan athar yang disusun oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta'.

• Mendalami sirah nabawiyyah
Sirah adalah kajian terhadap jalan hidup dan perjuangan Rasulullah s.a.w. Membaca buku-buku sirah dalam penjara amat mengesani jiwa seseorang da'ie TAPOL. Pemahaman terhadap fiqhus-sirah pula mengukuhkan kefahaman da'ie terhadap siasah dan manhaj perjuangan yang ditempuh oleh Rasulullah s.a.w. dalam mendaulatkan Islam.
Buku sirah tulisan Sayyid Abul Hasan Ali An-Nadawi serta Rahiq Al-Makhtum oleh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri dalam karya asal bahasa Arab atau terjemahan bahasa Melayu dan Inggeris pasti akan mengesani jiwa da'ie TAPOL.
Buku fiqhus-sirah yang menjanjikan pulangan kefahaman yang mantap antaranya adalah buku-buku karya Abdul Hadi Awang, Mustafa As-Siba'i dan Al-Buti.
Sekiranya ditakdirkan oleh Allah da'ie TAPOL bakal merengkok selama dua tahun di Kem Kamunting, sasarkanlah untuk membaca dan meneliti sekurang-kurangnya lima buah buku sirah nabawiyyah.

• Mendalami sirah sahabah dan solafus soleh
Jika sirah Nabi s.a.w memberi panduan tentang jalan dan manhaj perjuangan Rasulullah s.a.w, kajian terhadap sirah sahabah dan salafus soleh pula mengukuhkan kefahaman tentang golongan yang mendukung dan perjuangkan siarah dan tariqatus sunnah Rasulullah s.a.w.
Kajian sirah para sahabah awla dimulakan dengan meneliti riwayat hidup dan perjuangan al-'asyarah al-mubasysyirah atau sepuluh sahabah yang dijanjikan syurga dan kesemua ummahatul mu'minin.
Jiwa da'ie TAPOL khususnya ketika di penjara pasti merasakan betapa kerdilnya apa yang sedang dilaluinya berbanding dengan pengorbanan besar para sahabah dan sahabiyah seperti Al-Barra' bin Malik Al-Ansary, 'Asim bin Thabit, Fatimah Az-Zahra', Ummu Aiman, Safiyyah binti Abdul Muttalib, Bilal bin Rabah, Asma' binti Abu Bakar, Hussein bin Ali bin Abi Talib, Hasan bin Ali bin Abi Talib, Mus'ab bin Umayr, Khabbab bin Aarat, Khubaib bin Adiy, Sumayyah, Ammar dan ayahnya Yasir, Hanzalah bin Musayyidi, 'Ukkasyah bin Mihsan, Muadh bin Jabal, Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansary, Anas bin Malik, Zaid bin Harithah, Usamah bin Zaid, Jaafar bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha, Tufail bin Amar Ad-Dausy, Salman Al-Farisi, Zaid bin Al-Khattab, Suhaib Ar-Rumi, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Salam, Abdullah bin Abbas, Nu'aim bin Mas'ud, Amru bin Al-As, Abdullah bin Amru bin Al-As, Khalid bin Al-Walid, Abu Musa Al-Ashaary, Nu'man bin Muqarrin Al-Muzany, Abu Darda', Umayr bin Saad, 'Ikrimah bin Abu Jahl, Abu Zar Al-Ghifari, 'Uqbah bin Amir Al-Humahy, Hakim bin Hazam, Zaid bin Thabit, Rabiah bin Kaab, Muhammad bin Maslamah, Huzaifah bin Yaman, Salim maula Abu Huzaifah dan ramai nama-nama besar lain.
Di kalangan tabi'in dan solafus soleh kajilah pula riwayat hidup Umar bin Abdul Aziz, 'Urwah bin Zubayr, Hisham bin 'Urwah, Muthanna bin Harithah Asy-Syaibani, Hasan Al-Basri, Az-Zuhri, Asy-Sya'bi, Hammad, Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, Muhammad Hasan Asy-Syaibani, Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, Malik, Syafie, Ahmad bin Hanbal, Ali bin Hussein As-Sajjad, Muhammad Al-Baqir, Jaafar As-Sodiq, Musa Al-Kazim, Ali bin Musa Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Muhallab bin Abi Sufra, Hasan Al-Askari, Al-'Izz Ibn Salam, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Kathir, Shah Waliyullah Ad-Dahlewi, Imaduddin Al-Zanki, Nuruddin Al-Zanki dan Salahuddin Al-Ayyubi.

• Menghayati kisah pejuang-pejuang Islam dan golongan tertindas dalam penjara

Memang derita ditahan tanpa bicara dalam penjara. Namun derita tersebut menjadi terlalu kecil dan bahkan akan bertukar menjana kekuatan apabila da'ie TAPOL membaca kisah kehidupan pejuang-pejuang Islam ditahan dalam penjara seperti Hasan Al-Hudhaibi, Abdul Qadir Awdah, Sayyid Qutb, Umar At-Tilmesani, Muhammad Hamid Abu Nasr, Mustafa Masyhur, Sayyid Abul A'la Al-Mawdudi, Badiuzzaman Said An-Nursi, Ali Shariati, Ruhulah Musawi Al-Khomeini, Ahmad Yasin dan Abdul Aziz Rantisi.
Tidak ada ruginya membaca pengalaman pejuang-pejuang yang dipenjara seperti Mahatma Gandhi di penjara penjajah British di India, Antonio Gramsci seorang ahli politik dan falsafah dalam penjara di Itali, Nelson Mandela dalam penjara di Robben Island dan Imam Abdulla Harun di Afrika Selatan, Malika Oufkir selama 20 tahun di penjara padang pasir Maghribi, Ani Panchen di penjara penjajah China di Tibet, Wei Jinsheng dalam penjara selama 20 tahun di bawah rejim Deng Xiao Ping, Mumia Abu Jamal pejuang kulit hitam dan Leonard Peltier pejuang Red Indian di penjara Amerika Syarikat dan K'tut Tantri pejuang kemerdekaan yang merengkok dalam penjara ketika pendudukan Jepun di Indonesia.
Membaca kisah Lim Chin Siong dan Pak Said Zahari di penjara Singapura serta pengalaman Buya Hamka semasa orde lama dan Pramoedya Ananta Toer semasa rejim Seokarno dan orde baru Soeharto di Indonesia pasti menyuntik semangat kepada da'ie TAPOL.

• Mempelbagaikan bacaan dalam pelbagai bidang
Jika ada ruang masa untuk membaca akhbar harian pro-kerajaan yang dibenarkan masuk rebutlah peluang tersebut. Biasanya akhbar-akhbar tersebut telah ditapis yang bermakna ada bahagian-bahagian berita yang telah dikerat dan digunting daripada dada-dada akhbar tersebut. Sebelum akhbar-akhbar tersebut diambil semula, pastikan rencana-rencana menarik dikerat dan disimpan dengan baik untuk dijadikan bahan-bahan rujukan kemudian hari.
Jika ada peluang peguam membawa masuk akhbar-akhbar alternatif seperti Harakah dan Suara Keadilan bacalah setiap isi kandungannya sebaik-baiknya. Itulah sumber berita alternatif untuk mengimbangi propaganda Umno-BN dalam akhbar-akhbar utama. Ia juga memberi perspektif sebenar terhadap apa yang didapati daripada berita di TV yang ditonton dalam penjara.
Berikan juga sedikit waktu untuk melihat-lihat dan membaca rencana daripada majalah tempatan dan antarabangsa yang dapat dibawa masuk ke dalam.
Selain itu pastikan keluarga anda membawa melalui peguam potongan berita dan rencana yang dicetak daripada daripada internet. Bacaan bahan-bahan internet amat terkemaskini.
Bagi yang berjiwa dan berminat dengan fiksyen bolehlah juga membaca buku-buku tersebut. Alang-alang membaca novel saya syorkan bacalah empat buah buku karya Pramoedya Ananta Toer di bawah Edisi Pembebasan Karya Pulau Puru. Empat buah buku ini terdiri daripada Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca.
Selain itu bacalah juga buku tentang sejarah dunia, falsafah, perubatan dan kesihatan, pemakanan dan gerakerja latihan fizikal, sains dan sains Islam dan juga karya-karya kartunis politik luar negara dan tempatan seperti Zunar.

• Tingkatkan bacaan buku-buku sejarah politik tanah air
Sebagai aktivis sosio-politik, da'ie TAPOL hendaklah juga meningkatkan kefahaman dan maklumat tentang sejarah politik dan perkembangan politik tanahair.
Buku-buku Malaysian Politics under Mahathir oleh R.S. Milne & Diane K. Mauzy, Paradoxes of Mahathirism oleh Khoo Boo Teik dan Malaysia: Mahathirism, Hegemony and the New Opposition oleh John Hilley rasanya adalah tiga buah buku yang amat wajar dibaca oleh da'ie aktivis dalam politik Malaysia.
Selepas itu pengukuhan juga perlu dilanjutkan dengan membaca buku Beyond Mahathir: Malaysian Politics and its Discontents juga oleh Khoo Boo Teik.
Malangnya buku-buku karya penulis-penulis politik tanahair biasanya amat sukar dibenarkan masuk ke Kem Kamunting. Buku-buku karya Ahmad Lutfi Othman dan Mohd Sayuti Omar sudah hampir pasti tidak dibenarkan masuk ke sana!

• Mendalami dan buat penyelidikan tentang ISA
Da'ie TAPOL juga jangan lupa untuk membaca dan memahami latarbelakang sejarah akta zalim ISA.
Inilah peluang yang terbaik untuk mendalami ISA kerana da'ie TAPOL sedang melalui penindasan itu sendiri.
Dapatkan buku-buku tentang ISA. Apapun kritikan terhadap penulisnya, tesis Phd dengan tajuk Freedom under Executive Power in Malaysia: A Study of Executive Supremacy oleh Rais Yatim adalah satu bahan yang perlu diteliti oleh da'ie TAPOL.
Selain itu buku ke-8 yang sempat saya hasilkan semasa berada di Kem Kamunting, iaitu ISA Undang-undang Haram...Wajib Dimansuhkan: Apa Pendirian Majlis Fatwa Kebangsaan? juga boleh dijadikan rujukan.
Selain itu bacalah sendiri teks akta ISA itu untuk menyelami betapa hebatkan manipulasi perbuatan manusia untuk terus mengekalkan kuasa dengan sanggup menindas hak rakyat.


Read Users' Comments ( 0 )

Cik Siti Wan Kembang


Oleh Khairul Anuar Abdul Samad- bh online


Wanita pertama perintah sebuah negeri selama 67 tahun bermula 1610 tidak pernah berkahwin

RAMAI pasti terpinga-pinga atau menggelengkan kepala jika ditanya siapakah Cik Wan Kembang.

Namun bila disebut Cik Siti Wan Kembang, orang pasti mengaitkan nama wanita itu dengan Kelantan hingga menjadi antara nama timangan negeri berkenaan yang turut bergelar Serambi Makkah.

Berdasarkan catatan sejarah, nama sebenar raja keenam memerintah Kelantan dari keturunan Iskandar Shah itu ialah Cik Wan Kembang, yang diberikan ayahandanya, Sultan Ahmad.

Berdasarkan buku ringkasan cerita Kelantan, karangan Datuk Perdana Menteri Paduka Raja, gelaran "Siti" diberikan seorang pedagang Arab yang membahasakan Cik Wan Kembang dengan "Siti".

Ketika mengadap dan berbual dengan Cik Wan Kembang, orang Arab itu membahasakan beliau dengan "Siti" dan panggilan "Siti" itu didengar beberapa orang yang berada di balai mengadap.

Lalu seorang daripada kumpulan itu bertanya apakah erti "Siti" sebelum dijawab pedagang Arab, yang Siti adalah gelaran bagi seorang perempuan yang menjadi tuan atau ketua orang ramai.

Terdapat juga sumber sejarah menyatakan beliau turut digelar panggilan Paduka Cik Siti.

Buku sejarah Kelantan karangan Arifin Abdul Rashid, terbitan Pustaka Al-Ahliah (1962), Siti bererti tuan (perempuan) yang layak digelarkan kepada perempuan yang mula-mula menjadi pemerintah sesebuah negeri.

Dalam usia empat tahun, Cik Siti Wan Kembang kehilangan kasih sayang ayah yang mangkat menyebabkan pucuk pemerintahan Kelantan diambil alih Raja Husin.

Sejarah pemerintahan Cik Siti Wan Kembang di Kelantan bermula pada 1610. Berdasarkan sumber sejarah tempatan, dalam usia 30 tahun, beliau dilantik sebagai pemerintah Kelantan menggantikan Sultan Hussin.

Beliau bersemayam di Gunung Dang Besar, Hulu Kelantan yang kemudiannya ditukar nama sebagai Gunung Chintawangsa, terletak kira-kira 40 kilometer di tenggara Kuala Krai. Nama gunung itu kekal hingga kini.

Sepanjang pemerintahannya, ramai pedagang dari luar terutama Arab dan China datang berdagang di negerinya membuatkan nama Cik Siti Wan Kembang terkenal.


Walaupun seorang wanita, sebagai pemerintah, Cik Siti Wan Kembang bijak mengatur langkah memastikan negeri di bawah penguasaannya sentiasa berada dalam keadaan selamat.

Kerana bimbangkan pemerintahan di Gunung Chintawangsa akan diserang, beliau merancang pembinaan sebuah kota pentadbiran baru supaya tidak hanya bergantung kepada satu pusat pemerintahan saja.

Beliau membuat keputusan meninggalkan Gunung Chintawangsa. Dalam pencarian kawasan baru itu, beliau sampai ke hutan yang dipenuhi pokok tegayong. Di situ, beliau membuka Kota Tegayong.

Di kota pentadbiran baru itu, beliau membina sebuah taman bunga sebagai tempat bermain dan bersuka ria yang dinamakan dengan Taman Serendah Sekebun Bunga Cerang Tegayong, yang kini terletak di Kampung Kedai Piah, Pangkal Kalong, Ketereh.

Apabila nama Cik Siti Wan Kembang mula terkenal, rakyatnya yang mendiami Gunung Ayam (berhampiran Sungai Nenggiri, kini Hulu Kelantan), membawa pelbagai persembahan untuk beliau.

Antara persembahan itu ialah seekor anak kijang cantik yang amat dikasihinya. Kerana terlalu sayangkan kijang itu, Cik Siti Wan Kembang menerapkan lambang kijang pada wang emas negeri selain diabadikan pada sebahagian lambang kebesaran Kelantan yang kekal hingga kini.


Di sebalik kecantikannya, Cik Siti Wan Kembang tidak bersuami walaupun ramai raja dan anak raja datang meminangnya. Ramai ditolak Cik Siti Wan Kembang dengan alasan tidak terlintas dihatinya untuk bersuami.

Lama kelamaan, keadaan itu membuatkan Cik Siti Wan Kembang berasa kesunyian hidup sendirian. Apabila melihat Puteri Saadong, (Puteri Raja Loyor) ketika mengadap Raja Loyor di Jembal, timbul hasrat mengambil puteri itu sebagai anak angkatnya.

Rundingan di antara Raja Loyor dan permaisurinya berakhir dengan kerelaan mereka menyerahkan Puteri Saadong untuk dijaga Cik Siti Wan Kembang.

Puteri Saadong adalah seorang gadis ayu serta cantik dan digelar penduduk Gunung Chintawangsa sebagai Puteri Wijaya Mala. Perihal kecantikan Puteri Saadong itu sampai kepada pengetahuan maharaja Siam yang menghantar utusan meminangnya tetapi ditolak Cik Siti Wan Kembang.

Menyedari Raja Siam akan menimbulkan masalah berikutan penolakan lamaran itu, Cik Siti Wan Kembang mengahwinkan Puteri Saadong dengan Raja Abdullah (sepupunya) dari Jembal sebelum dimahkotakan di Kota Tegayong dan kemudian berpindah ke Kota Jelasin di Kota Mahligai.

Sejarah Cik Siti Wan Kembang berakhir apabila beliau melantik Raja Abdullah dan Puteri Saadong sebagai pemerintah Kelantan.

Selepas pelantikan itu, Cik Siti Wan Kembang kembali semula ke Gunong Chintawangsa, kota pemerintahan awalnya dan selepas itu kisahnya tidak diketahui lagi.

Cik Siti Wan Kembang memerintah Kelantan selama 67 tahun, antara 1610 dan 1677 dengan dua pusat pemerintahan iaitu Kota Tegayong dan Gunung Chintawangsa.

FAKTA

 • Nama asal Cik Wan Kembang
 • Kematian ayah sejak usia empat tahun
 • Raja Kelantan ke enam dari keturunan Sultan Iskandar Shah
 • Menjadi raja dalam usia 30 tahun pada 1610
 • Pusat pemerintahan, Gunung Chinta Wangsa dan Kota Tegayong
 • Tidak berkahwin dan menjadikan Puteri Saadong sebagai anak angkatnya
 • Binatang kesayangan adalah kijang dan menjadikan binatang itu sebagai lambang negeri
 • Memerintah Kelantan selama 67 tahun


 • Read Users' Comments ( 0 )

  gambar saudara kita yang tidak kenal erti kalah dalam perjuangan..


  Read Users' Comments ( 0 )

  cik awan the return

  cik awan adalah penulis amatur yang baru berjinak-jinak dalam bidang penulisan. pada cik awan menulis pada blog ini adalah satu medan yang sesuai untuk mengasah bakat ataupun untuk untuk melatih kita untuk menulis disamping kita boleh berkongsi pendapat,saranan dan sebagainya.

  cik awan suka berkata begitu kerana cik awan terkilan dengan suasana kampus sekarang ini yang suram tidak bermaya tanpa dihiasi ceria kerana tiada siraman tunggaknya. tunggak utama sesebuah kampus ialah mahasiswa. mahasiswa sekarang ini tidak mampu untuk mencorakkan suasana kampus. macamana mereka hendak mencorakkan suasana jika mereka tidak mempunyai pengetahuan dan tidak mendepani isu semasa.

  selain daripada itu mahasiswa juga perlu mempunyai kemahiran untuk menyampaikan ilmu dan pengetahuan yang mereka ada. pada cik awan kemahiran ini amat penting kerana perkara yang kita hendak sampaikan akan jadi bermanfaat jika mesej tersebut difahami oleh odeon kita.

  mahasiswa perlu mendepani isu semasa di samping mempunyai akademik yang cemerlang. mahasiswa perlu daya intelek yang tinggi supaya tajuk mahasiswa setanding tarafnya..  Read Users' Comments ( 0 )

  panadol

  DON'T TAKE PANADOL AND PANADOL ACTI FAST AND PANADOL SOLUBLE (ESP.PPL HAVE GASTRIC).

  FYI... One real story from a guy...

  My husband was working in a hospital as an IT engineer, as the hospital is planning to set up a database of its patient. And he knows some of the doctor quite well.

  The doctors used to tell him that whenever they have a headache, they are not willing to take PANADOL (PARACETMOL). In fact,they will turn to Chinese Herbal Medicine or find other alternatives.

  This is because Panadol is toxic to the body, and it harms the liver. According to the doctor, Panadol will reside in the body for at least 5 years. And according to the doctor, there used to be an incident where an air stewardess consumes a lot of panadol during her menstrual as she needs to stand all the time. She's now in her early 30's, and she needs to wash her kidney (DIALYSIS) every month.

  As said by the doctor that whenever we have a headache, that's because it is due to the electron/Ion imbalance in the brain. As an alternative solution to cope with this matter, they suggested that we buy 1 or 2 cans of isotonic drink ( eg.100PLUS), and mix it with drinking water according to a ratio of 1:1 or 1:2 (simply, it means one cup 100plus, one cup water.or 2 cups water).

  Me and my husband have tried this on several occasions, and it seems to work well.

  Another method will be to submerge your feet in a basin of warm water so that it bring the blood pressure down from your throbbing head.

  As Panadol is a pain killer, the more Panadol you take, the lesser would be your threshold for pain (your endurance level for pain).

  We all will fall ill as we aged, for woman, we would need to go through childbirth. Imagine that we had spent our entire life popping quite a substantial amount of Panadol (Pain Killer) when you need to have a surgery or operation, you will need a much more amount of general anesthetic to numb your surgical pain than the average person who seldom or rarely takes Panadol. If you have a very high intake of Panadol throughout your life (Migraine, Menstrual cramps) it is very likely that normal general anesthetic will have no effects on you as your body is pumped full with panadol and your body is so used to pain killer that you would need a much stronger pain killer, Morphine??

  Value your life, THINK b4 you easily pop that familiar pill into your mouth again. Please send this to people you care about.


  Read Users' Comments ( 0 )

  Khamis, 26 April 2007

  Kita pula

  Dicatat oleh Cik Awan Butirstar di 8:04 PG 0 ulasan
  Cik Awan adalah seorang bergelar mahasiswa. Masa berada di kampus kita perlu menumpukan segala aktiviti kita kepada kegiatan yang berbentuk akademik. Munasabah dijadikan alasan bahawa kita tidak dapat untuk membaca selain daripada bahan bacaan akademik kerana memberi tumpuan kepada akademik.

  Sekarang kebanyakan kampus telah memulakan sesi cuti mereka. Maka ramailah pelajar universiti membuat perancangan, pelan strategik dan macam-macam lagi untuk mengisi masa cuti agar masa cuti mereka hanya sekadar cuti. Ada yang mahu mengisi masa cuti dengan bekerja, menyertai tuisyen, menyertai seminar, belajar di pondok dan banyak lagi.

  Bagi mereka yang ingin bekerja memang bagus kerana boleh menambahkan pendapatan da seterusnya dapat menolong sedikit sebanyak keluarga. Dalam keghairahan kita dalam bekerja jangan kita melupakan kita untuk membaca. Luangkan masa kita untuk membaca walau sesibuk mana kita. Bekerja adalah kerja sampingan kita sebagai mahasiswa sebaliknya belajar adalah tugas utama kita. Salah satu cara belajar adalah dengan membaca. Ingatlah bangsa yang berjaya adalah bangsa yang membaca. Kita idak akan kemana jika tidak membuat anjakan paradigma.

  Cik Awan tertarik dengan artikel Saari Sungib dalam harakahdaily.net yang menulisa tentang
  Pentingnya budaya membaca ketika dalam tahanan. Artikel tersebut dituju kepada tahanan dalam penjara. Pada pendapat Cik Awan kenapa artikel ini ditulis kerana tahanan dalam mempunyai masa di dalam penjara. Ini mempunyai persamaan dengan kita iaitu kita mempunyai masa ketika cuti yang perlu diisi dengan perkara yang berfaedah iaitu membaca.

  Mungkin isu yang kian menular dikalangan mahasiswa khususnya dan kaum melayu amnya ialah mahasiswa tidak minat membaca. Macamana hendak menbaca jika kita tidak minat membaca. Di sini Cik Awan suka untuk memberi cadangan kepada mereka yang mempunyai kurang minat membaca. Ini telah dibuat oleh Cik Awan dan beberapa sahabat, Alhamdulillah ia berkesan.

  1. kita baca bahan bacaan yang ringan seperti novel atau majalah. Carilah novel-novel yang menarik. Banyak terjual di pasaran.
  2. pupuklah diri kita untuk tidak kedekut membelajakan duit untuk membeli buku.
  3. simpan buku tersebut dengan baik, mungkin di masa yang lain kita mempunyai masa yang sesuai untu membaca buku tersebut.

  Semakin banyak buku kita baca munglin akan menambahkan lagi minat kita untuk membaca.

  -bangsa berjaya, bangsa memmbaca-
  -the leader is a reader-

  Pentingnya budaya membaca ketika dalam tahanan

  Dicatat oleh Cik Awan Butirstar di 7:57 PG 0 ulasan
  Saari Sungib | abuurwah@gmail.com
  Tue | Apr 03, 07 | 05:34:00 PM

  Pembangunan tarbiyyah ruhiyah bagi da'ie Tapol di penjara mesti diiringi dengan pemantapan tarbiyyah fikriyah. Teras tarbiyyah fikriyah adalah membaca dan membaca dan terus membaca.
  Langkah paling utama adalah bagi da'ie TAPOL untuk tidak terlalu akur dengan peraturan bilangan buah buku yang dibenarkan dibawa masuk oleh penjara.
  Peraturan di Kem Kamunting hanya membenarkan enam buah buku pada sesuatu masa dibawa masuk ke dalam blok tahanan. Dalam siri-siri yang lalu saya telah menceritakan bagaimana peraturan ini boleh tidak dipatuhi.
  Jika peraturan ini tidak dapat dirundingkan dengan pihak kem, da'ie TAPOL hendaklah merancang kemasukan bahan-bahan bacaan secara tertib dan teratur.
  Bagi seseorang da'ie, pembangunan tarbiyyah fikriyah hendaklah ada awlawiyyat atau keutamaannya. Jika awlawiyyat ilmu dan fikrah ini betul, insya' Allah akan terbinalah fikrah yang tawazun.
  Pembinaan tarbiyyah fikriyah da'ie TAPOL hendaklah menurut awlawiyyat berikut:

  • Memahami makna dan tafsir Al-Quran
  Jika da'ie itu seorang ustaz atau mantap menguasai bahasa Arab, berazamlah untuk menelaah sebanyak mana kitab tafsir muktabar yang selama ini hanya terletak dalam almari buku di rumah yang tidak kesampaian untuk dibaca kerana ia terlalu sibuk memenuhi undangan ceramah semasa di luar!
  Pilihlah beberapa surah atau ayat dan berazamlah untuk menggali makna dan tafsirnya daripada sekurang-kurangnya satu kitab tafsir klasik seperti tafsir Ibn Kathir atau tafsir At-Tabari dan satu kitab tafsir kontemporari seperti At-Tibyan oleh As-Sabuni atau Fi Zilal Al-Quran oleh Sayyid Qutb.
  Bagi da'ie TAPOL yang tidak menguasai bahasa Arab bolehlah membaca tafsir yang banyak terdapat dalam bahasa Melayu dan Inggeris.
  Seluruh Fi Zilal Al-Quran sudah terdapat dalam bahasa Melayu. Jangan lupa membaca tafsir revolusioner oleh Sayyid Abul A'la Al-Mawdudi. Da'ie TAPOL juga akan teruja bila membaca nota-nota ringkas tetapi padat oleh Muhammad Asad dalam tafsirnya. Untuk renungan realiti serantau menarik juga diteliti Tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka.
  Bersesuaian dengan manhaj Qurani elok kajian tafsir Al-Quran dimulakan dengan surah-surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali-Imran, Ani-Nisa', Al-Ma'idah dan Al-A'raf.
  Sesudah itu mantapkan kefahaman terhadap surah-surah Al-Anfal, At-Tawbah, Yusuf, Al-Isra' atau bani Israel, Al-Kahfi, An-Nur dan Al-Ahzab.
  Selepas itu bentengi kefahaman da'ie TAPOL terhadap tafsir Al-Quran dengan surah-surah Muhammad, Al-Fath dan Al-Hujurat.
  Tafsir ayat-ayat yang merumuskan sifat-sifat da'ie seperti yang terkandung dalam surah-surah Al-Mu'minun, Al-Furqan dan Al-Ma'arij hendaklah juga diteliti.

  • Membaca dan memahami hadith-hadith Nabi s.a.w.
  Memantapkan kefahaman da'ie TAPOL terhadap tafsir surah-surah dalam Al-Quran juga adalah kefahaman terhadap hadith dan syarah hadith yang muktabar.
  Jika da'ie itu seorang ustaz, inilah peluang untuk mentelaah Fathul Bari iaitu syarah Sahih Al-Bukhari oleh Ibn Hajar.
  Dapatkan jilid-jilid hadith Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Tetapi saya lebih senang meneliti dan mengamati hadith-hadith yang terkandung dalam kitab Al-Lu'lu wal-Marjan. Ini kerana kitab ini memuatkan semua hadith yang terkandung dalam kedua-dua Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim.
  Da'ie TAPOL juga akan kagum dengan kompilasi hadith dan athar yang disusun oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta'.

  • Mendalami sirah nabawiyyah
  Sirah adalah kajian terhadap jalan hidup dan perjuangan Rasulullah s.a.w. Membaca buku-buku sirah dalam penjara amat mengesani jiwa seseorang da'ie TAPOL. Pemahaman terhadap fiqhus-sirah pula mengukuhkan kefahaman da'ie terhadap siasah dan manhaj perjuangan yang ditempuh oleh Rasulullah s.a.w. dalam mendaulatkan Islam.
  Buku sirah tulisan Sayyid Abul Hasan Ali An-Nadawi serta Rahiq Al-Makhtum oleh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri dalam karya asal bahasa Arab atau terjemahan bahasa Melayu dan Inggeris pasti akan mengesani jiwa da'ie TAPOL.
  Buku fiqhus-sirah yang menjanjikan pulangan kefahaman yang mantap antaranya adalah buku-buku karya Abdul Hadi Awang, Mustafa As-Siba'i dan Al-Buti.
  Sekiranya ditakdirkan oleh Allah da'ie TAPOL bakal merengkok selama dua tahun di Kem Kamunting, sasarkanlah untuk membaca dan meneliti sekurang-kurangnya lima buah buku sirah nabawiyyah.

  • Mendalami sirah sahabah dan solafus soleh
  Jika sirah Nabi s.a.w memberi panduan tentang jalan dan manhaj perjuangan Rasulullah s.a.w, kajian terhadap sirah sahabah dan salafus soleh pula mengukuhkan kefahaman tentang golongan yang mendukung dan perjuangkan siarah dan tariqatus sunnah Rasulullah s.a.w.
  Kajian sirah para sahabah awla dimulakan dengan meneliti riwayat hidup dan perjuangan al-'asyarah al-mubasysyirah atau sepuluh sahabah yang dijanjikan syurga dan kesemua ummahatul mu'minin.
  Jiwa da'ie TAPOL khususnya ketika di penjara pasti merasakan betapa kerdilnya apa yang sedang dilaluinya berbanding dengan pengorbanan besar para sahabah dan sahabiyah seperti Al-Barra' bin Malik Al-Ansary, 'Asim bin Thabit, Fatimah Az-Zahra', Ummu Aiman, Safiyyah binti Abdul Muttalib, Bilal bin Rabah, Asma' binti Abu Bakar, Hussein bin Ali bin Abi Talib, Hasan bin Ali bin Abi Talib, Mus'ab bin Umayr, Khabbab bin Aarat, Khubaib bin Adiy, Sumayyah, Ammar dan ayahnya Yasir, Hanzalah bin Musayyidi, 'Ukkasyah bin Mihsan, Muadh bin Jabal, Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansary, Anas bin Malik, Zaid bin Harithah, Usamah bin Zaid, Jaafar bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha, Tufail bin Amar Ad-Dausy, Salman Al-Farisi, Zaid bin Al-Khattab, Suhaib Ar-Rumi, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Salam, Abdullah bin Abbas, Nu'aim bin Mas'ud, Amru bin Al-As, Abdullah bin Amru bin Al-As, Khalid bin Al-Walid, Abu Musa Al-Ashaary, Nu'man bin Muqarrin Al-Muzany, Abu Darda', Umayr bin Saad, 'Ikrimah bin Abu Jahl, Abu Zar Al-Ghifari, 'Uqbah bin Amir Al-Humahy, Hakim bin Hazam, Zaid bin Thabit, Rabiah bin Kaab, Muhammad bin Maslamah, Huzaifah bin Yaman, Salim maula Abu Huzaifah dan ramai nama-nama besar lain.
  Di kalangan tabi'in dan solafus soleh kajilah pula riwayat hidup Umar bin Abdul Aziz, 'Urwah bin Zubayr, Hisham bin 'Urwah, Muthanna bin Harithah Asy-Syaibani, Hasan Al-Basri, Az-Zuhri, Asy-Sya'bi, Hammad, Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, Muhammad Hasan Asy-Syaibani, Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, Malik, Syafie, Ahmad bin Hanbal, Ali bin Hussein As-Sajjad, Muhammad Al-Baqir, Jaafar As-Sodiq, Musa Al-Kazim, Ali bin Musa Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Muhallab bin Abi Sufra, Hasan Al-Askari, Al-'Izz Ibn Salam, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Kathir, Shah Waliyullah Ad-Dahlewi, Imaduddin Al-Zanki, Nuruddin Al-Zanki dan Salahuddin Al-Ayyubi.

  • Menghayati kisah pejuang-pejuang Islam dan golongan tertindas dalam penjara

  Memang derita ditahan tanpa bicara dalam penjara. Namun derita tersebut menjadi terlalu kecil dan bahkan akan bertukar menjana kekuatan apabila da'ie TAPOL membaca kisah kehidupan pejuang-pejuang Islam ditahan dalam penjara seperti Hasan Al-Hudhaibi, Abdul Qadir Awdah, Sayyid Qutb, Umar At-Tilmesani, Muhammad Hamid Abu Nasr, Mustafa Masyhur, Sayyid Abul A'la Al-Mawdudi, Badiuzzaman Said An-Nursi, Ali Shariati, Ruhulah Musawi Al-Khomeini, Ahmad Yasin dan Abdul Aziz Rantisi.
  Tidak ada ruginya membaca pengalaman pejuang-pejuang yang dipenjara seperti Mahatma Gandhi di penjara penjajah British di India, Antonio Gramsci seorang ahli politik dan falsafah dalam penjara di Itali, Nelson Mandela dalam penjara di Robben Island dan Imam Abdulla Harun di Afrika Selatan, Malika Oufkir selama 20 tahun di penjara padang pasir Maghribi, Ani Panchen di penjara penjajah China di Tibet, Wei Jinsheng dalam penjara selama 20 tahun di bawah rejim Deng Xiao Ping, Mumia Abu Jamal pejuang kulit hitam dan Leonard Peltier pejuang Red Indian di penjara Amerika Syarikat dan K'tut Tantri pejuang kemerdekaan yang merengkok dalam penjara ketika pendudukan Jepun di Indonesia.
  Membaca kisah Lim Chin Siong dan Pak Said Zahari di penjara Singapura serta pengalaman Buya Hamka semasa orde lama dan Pramoedya Ananta Toer semasa rejim Seokarno dan orde baru Soeharto di Indonesia pasti menyuntik semangat kepada da'ie TAPOL.

  • Mempelbagaikan bacaan dalam pelbagai bidang
  Jika ada ruang masa untuk membaca akhbar harian pro-kerajaan yang dibenarkan masuk rebutlah peluang tersebut. Biasanya akhbar-akhbar tersebut telah ditapis yang bermakna ada bahagian-bahagian berita yang telah dikerat dan digunting daripada dada-dada akhbar tersebut. Sebelum akhbar-akhbar tersebut diambil semula, pastikan rencana-rencana menarik dikerat dan disimpan dengan baik untuk dijadikan bahan-bahan rujukan kemudian hari.
  Jika ada peluang peguam membawa masuk akhbar-akhbar alternatif seperti Harakah dan Suara Keadilan bacalah setiap isi kandungannya sebaik-baiknya. Itulah sumber berita alternatif untuk mengimbangi propaganda Umno-BN dalam akhbar-akhbar utama. Ia juga memberi perspektif sebenar terhadap apa yang didapati daripada berita di TV yang ditonton dalam penjara.
  Berikan juga sedikit waktu untuk melihat-lihat dan membaca rencana daripada majalah tempatan dan antarabangsa yang dapat dibawa masuk ke dalam.
  Selain itu pastikan keluarga anda membawa melalui peguam potongan berita dan rencana yang dicetak daripada daripada internet. Bacaan bahan-bahan internet amat terkemaskini.
  Bagi yang berjiwa dan berminat dengan fiksyen bolehlah juga membaca buku-buku tersebut. Alang-alang membaca novel saya syorkan bacalah empat buah buku karya Pramoedya Ananta Toer di bawah Edisi Pembebasan Karya Pulau Puru. Empat buah buku ini terdiri daripada Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca.
  Selain itu bacalah juga buku tentang sejarah dunia, falsafah, perubatan dan kesihatan, pemakanan dan gerakerja latihan fizikal, sains dan sains Islam dan juga karya-karya kartunis politik luar negara dan tempatan seperti Zunar.

  • Tingkatkan bacaan buku-buku sejarah politik tanah air
  Sebagai aktivis sosio-politik, da'ie TAPOL hendaklah juga meningkatkan kefahaman dan maklumat tentang sejarah politik dan perkembangan politik tanahair.
  Buku-buku Malaysian Politics under Mahathir oleh R.S. Milne & Diane K. Mauzy, Paradoxes of Mahathirism oleh Khoo Boo Teik dan Malaysia: Mahathirism, Hegemony and the New Opposition oleh John Hilley rasanya adalah tiga buah buku yang amat wajar dibaca oleh da'ie aktivis dalam politik Malaysia.
  Selepas itu pengukuhan juga perlu dilanjutkan dengan membaca buku Beyond Mahathir: Malaysian Politics and its Discontents juga oleh Khoo Boo Teik.
  Malangnya buku-buku karya penulis-penulis politik tanahair biasanya amat sukar dibenarkan masuk ke Kem Kamunting. Buku-buku karya Ahmad Lutfi Othman dan Mohd Sayuti Omar sudah hampir pasti tidak dibenarkan masuk ke sana!

  • Mendalami dan buat penyelidikan tentang ISA
  Da'ie TAPOL juga jangan lupa untuk membaca dan memahami latarbelakang sejarah akta zalim ISA.
  Inilah peluang yang terbaik untuk mendalami ISA kerana da'ie TAPOL sedang melalui penindasan itu sendiri.
  Dapatkan buku-buku tentang ISA. Apapun kritikan terhadap penulisnya, tesis Phd dengan tajuk Freedom under Executive Power in Malaysia: A Study of Executive Supremacy oleh Rais Yatim adalah satu bahan yang perlu diteliti oleh da'ie TAPOL.
  Selain itu buku ke-8 yang sempat saya hasilkan semasa berada di Kem Kamunting, iaitu ISA Undang-undang Haram...Wajib Dimansuhkan: Apa Pendirian Majlis Fatwa Kebangsaan? juga boleh dijadikan rujukan.
  Selain itu bacalah sendiri teks akta ISA itu untuk menyelami betapa hebatkan manipulasi perbuatan manusia untuk terus mengekalkan kuasa dengan sanggup menindas hak rakyat.

  Rabu, 25 April 2007

  Cik Siti Wan Kembang

  Dicatat oleh Cik Awan Butirstar di 9:02 PG 0 ulasan


  Oleh Khairul Anuar Abdul Samad- bh online


  Wanita pertama perintah sebuah negeri selama 67 tahun bermula 1610 tidak pernah berkahwin

  RAMAI pasti terpinga-pinga atau menggelengkan kepala jika ditanya siapakah Cik Wan Kembang.

  Namun bila disebut Cik Siti Wan Kembang, orang pasti mengaitkan nama wanita itu dengan Kelantan hingga menjadi antara nama timangan negeri berkenaan yang turut bergelar Serambi Makkah.

  Berdasarkan catatan sejarah, nama sebenar raja keenam memerintah Kelantan dari keturunan Iskandar Shah itu ialah Cik Wan Kembang, yang diberikan ayahandanya, Sultan Ahmad.

  Berdasarkan buku ringkasan cerita Kelantan, karangan Datuk Perdana Menteri Paduka Raja, gelaran "Siti" diberikan seorang pedagang Arab yang membahasakan Cik Wan Kembang dengan "Siti".

  Ketika mengadap dan berbual dengan Cik Wan Kembang, orang Arab itu membahasakan beliau dengan "Siti" dan panggilan "Siti" itu didengar beberapa orang yang berada di balai mengadap.

  Lalu seorang daripada kumpulan itu bertanya apakah erti "Siti" sebelum dijawab pedagang Arab, yang Siti adalah gelaran bagi seorang perempuan yang menjadi tuan atau ketua orang ramai.

  Terdapat juga sumber sejarah menyatakan beliau turut digelar panggilan Paduka Cik Siti.

  Buku sejarah Kelantan karangan Arifin Abdul Rashid, terbitan Pustaka Al-Ahliah (1962), Siti bererti tuan (perempuan) yang layak digelarkan kepada perempuan yang mula-mula menjadi pemerintah sesebuah negeri.

  Dalam usia empat tahun, Cik Siti Wan Kembang kehilangan kasih sayang ayah yang mangkat menyebabkan pucuk pemerintahan Kelantan diambil alih Raja Husin.

  Sejarah pemerintahan Cik Siti Wan Kembang di Kelantan bermula pada 1610. Berdasarkan sumber sejarah tempatan, dalam usia 30 tahun, beliau dilantik sebagai pemerintah Kelantan menggantikan Sultan Hussin.

  Beliau bersemayam di Gunung Dang Besar, Hulu Kelantan yang kemudiannya ditukar nama sebagai Gunung Chintawangsa, terletak kira-kira 40 kilometer di tenggara Kuala Krai. Nama gunung itu kekal hingga kini.

  Sepanjang pemerintahannya, ramai pedagang dari luar terutama Arab dan China datang berdagang di negerinya membuatkan nama Cik Siti Wan Kembang terkenal.


  Walaupun seorang wanita, sebagai pemerintah, Cik Siti Wan Kembang bijak mengatur langkah memastikan negeri di bawah penguasaannya sentiasa berada dalam keadaan selamat.

  Kerana bimbangkan pemerintahan di Gunung Chintawangsa akan diserang, beliau merancang pembinaan sebuah kota pentadbiran baru supaya tidak hanya bergantung kepada satu pusat pemerintahan saja.

  Beliau membuat keputusan meninggalkan Gunung Chintawangsa. Dalam pencarian kawasan baru itu, beliau sampai ke hutan yang dipenuhi pokok tegayong. Di situ, beliau membuka Kota Tegayong.

  Di kota pentadbiran baru itu, beliau membina sebuah taman bunga sebagai tempat bermain dan bersuka ria yang dinamakan dengan Taman Serendah Sekebun Bunga Cerang Tegayong, yang kini terletak di Kampung Kedai Piah, Pangkal Kalong, Ketereh.

  Apabila nama Cik Siti Wan Kembang mula terkenal, rakyatnya yang mendiami Gunung Ayam (berhampiran Sungai Nenggiri, kini Hulu Kelantan), membawa pelbagai persembahan untuk beliau.

  Antara persembahan itu ialah seekor anak kijang cantik yang amat dikasihinya. Kerana terlalu sayangkan kijang itu, Cik Siti Wan Kembang menerapkan lambang kijang pada wang emas negeri selain diabadikan pada sebahagian lambang kebesaran Kelantan yang kekal hingga kini.


  Di sebalik kecantikannya, Cik Siti Wan Kembang tidak bersuami walaupun ramai raja dan anak raja datang meminangnya. Ramai ditolak Cik Siti Wan Kembang dengan alasan tidak terlintas dihatinya untuk bersuami.

  Lama kelamaan, keadaan itu membuatkan Cik Siti Wan Kembang berasa kesunyian hidup sendirian. Apabila melihat Puteri Saadong, (Puteri Raja Loyor) ketika mengadap Raja Loyor di Jembal, timbul hasrat mengambil puteri itu sebagai anak angkatnya.

  Rundingan di antara Raja Loyor dan permaisurinya berakhir dengan kerelaan mereka menyerahkan Puteri Saadong untuk dijaga Cik Siti Wan Kembang.

  Puteri Saadong adalah seorang gadis ayu serta cantik dan digelar penduduk Gunung Chintawangsa sebagai Puteri Wijaya Mala. Perihal kecantikan Puteri Saadong itu sampai kepada pengetahuan maharaja Siam yang menghantar utusan meminangnya tetapi ditolak Cik Siti Wan Kembang.

  Menyedari Raja Siam akan menimbulkan masalah berikutan penolakan lamaran itu, Cik Siti Wan Kembang mengahwinkan Puteri Saadong dengan Raja Abdullah (sepupunya) dari Jembal sebelum dimahkotakan di Kota Tegayong dan kemudian berpindah ke Kota Jelasin di Kota Mahligai.

  Sejarah Cik Siti Wan Kembang berakhir apabila beliau melantik Raja Abdullah dan Puteri Saadong sebagai pemerintah Kelantan.

  Selepas pelantikan itu, Cik Siti Wan Kembang kembali semula ke Gunong Chintawangsa, kota pemerintahan awalnya dan selepas itu kisahnya tidak diketahui lagi.

  Cik Siti Wan Kembang memerintah Kelantan selama 67 tahun, antara 1610 dan 1677 dengan dua pusat pemerintahan iaitu Kota Tegayong dan Gunung Chintawangsa.

  FAKTA

 • Nama asal Cik Wan Kembang
 • Kematian ayah sejak usia empat tahun
 • Raja Kelantan ke enam dari keturunan Sultan Iskandar Shah
 • Menjadi raja dalam usia 30 tahun pada 1610
 • Pusat pemerintahan, Gunung Chinta Wangsa dan Kota Tegayong
 • Tidak berkahwin dan menjadikan Puteri Saadong sebagai anak angkatnya
 • Binatang kesayangan adalah kijang dan menjadikan binatang itu sebagai lambang negeri
 • Memerintah Kelantan selama 67 tahun
 • Selasa, 24 April 2007

  Dicatat oleh Cik Awan Butirstar di 9:38 PTG 0 ulasan
  gambar saudara kita yang tidak kenal erti kalah dalam perjuangan..

  cik awan the return

  Dicatat oleh Cik Awan Butirstar di 8:59 PTG 0 ulasan
  cik awan adalah penulis amatur yang baru berjinak-jinak dalam bidang penulisan. pada cik awan menulis pada blog ini adalah satu medan yang sesuai untuk mengasah bakat ataupun untuk untuk melatih kita untuk menulis disamping kita boleh berkongsi pendapat,saranan dan sebagainya.

  cik awan suka berkata begitu kerana cik awan terkilan dengan suasana kampus sekarang ini yang suram tidak bermaya tanpa dihiasi ceria kerana tiada siraman tunggaknya. tunggak utama sesebuah kampus ialah mahasiswa. mahasiswa sekarang ini tidak mampu untuk mencorakkan suasana kampus. macamana mereka hendak mencorakkan suasana jika mereka tidak mempunyai pengetahuan dan tidak mendepani isu semasa.

  selain daripada itu mahasiswa juga perlu mempunyai kemahiran untuk menyampaikan ilmu dan pengetahuan yang mereka ada. pada cik awan kemahiran ini amat penting kerana perkara yang kita hendak sampaikan akan jadi bermanfaat jika mesej tersebut difahami oleh odeon kita.

  mahasiswa perlu mendepani isu semasa di samping mempunyai akademik yang cemerlang. mahasiswa perlu daya intelek yang tinggi supaya tajuk mahasiswa setanding tarafnya..

  panadol

  Dicatat oleh Cik Awan Butirstar di 8:37 PTG 0 ulasan
  DON'T TAKE PANADOL AND PANADOL ACTI FAST AND PANADOL SOLUBLE (ESP.PPL HAVE GASTRIC).

  FYI... One real story from a guy...

  My husband was working in a hospital as an IT engineer, as the hospital is planning to set up a database of its patient. And he knows some of the doctor quite well.

  The doctors used to tell him that whenever they have a headache, they are not willing to take PANADOL (PARACETMOL). In fact,they will turn to Chinese Herbal Medicine or find other alternatives.

  This is because Panadol is toxic to the body, and it harms the liver. According to the doctor, Panadol will reside in the body for at least 5 years. And according to the doctor, there used to be an incident where an air stewardess consumes a lot of panadol during her menstrual as she needs to stand all the time. She's now in her early 30's, and she needs to wash her kidney (DIALYSIS) every month.

  As said by the doctor that whenever we have a headache, that's because it is due to the electron/Ion imbalance in the brain. As an alternative solution to cope with this matter, they suggested that we buy 1 or 2 cans of isotonic drink ( eg.100PLUS), and mix it with drinking water according to a ratio of 1:1 or 1:2 (simply, it means one cup 100plus, one cup water.or 2 cups water).

  Me and my husband have tried this on several occasions, and it seems to work well.

  Another method will be to submerge your feet in a basin of warm water so that it bring the blood pressure down from your throbbing head.

  As Panadol is a pain killer, the more Panadol you take, the lesser would be your threshold for pain (your endurance level for pain).

  We all will fall ill as we aged, for woman, we would need to go through childbirth. Imagine that we had spent our entire life popping quite a substantial amount of Panadol (Pain Killer) when you need to have a surgery or operation, you will need a much more amount of general anesthetic to numb your surgical pain than the average person who seldom or rarely takes Panadol. If you have a very high intake of Panadol throughout your life (Migraine, Menstrual cramps) it is very likely that normal general anesthetic will have no effects on you as your body is pumped full with panadol and your body is so used to pain killer that you would need a much stronger pain killer, Morphine??

  Value your life, THINK b4 you easily pop that familiar pill into your mouth again. Please send this to people you care about.