Kita pula

Cik Awan adalah seorang bergelar mahasiswa. Masa berada di kampus kita perlu menumpukan segala aktiviti kita kepada kegiatan yang berbentuk akademik. Munasabah dijadikan alasan bahawa kita tidak dapat untuk membaca selain daripada bahan bacaan akademik kerana memberi tumpuan kepada akademik.

Sekarang kebanyakan kampus telah memulakan sesi cuti mereka. Maka ramailah pelajar universiti membuat perancangan, pelan strategik dan macam-macam lagi untuk mengisi masa cuti agar masa cuti mereka hanya sekadar cuti. Ada yang mahu mengisi masa cuti dengan bekerja, menyertai tuisyen, menyertai seminar, belajar di pondok dan banyak lagi.

Bagi mereka yang ingin bekerja memang bagus kerana boleh menambahkan pendapatan da seterusnya dapat menolong sedikit sebanyak keluarga. Dalam keghairahan kita dalam bekerja jangan kita melupakan kita untuk membaca. Luangkan masa kita untuk membaca walau sesibuk mana kita. Bekerja adalah kerja sampingan kita sebagai mahasiswa sebaliknya belajar adalah tugas utama kita. Salah satu cara belajar adalah dengan membaca. Ingatlah bangsa yang berjaya adalah bangsa yang membaca. Kita idak akan kemana jika tidak membuat anjakan paradigma.

Cik Awan tertarik dengan artikel Saari Sungib dalam harakahdaily.net yang menulisa tentang
Pentingnya budaya membaca ketika dalam tahanan. Artikel tersebut dituju kepada tahanan dalam penjara. Pada pendapat Cik Awan kenapa artikel ini ditulis kerana tahanan dalam mempunyai masa di dalam penjara. Ini mempunyai persamaan dengan kita iaitu kita mempunyai masa ketika cuti yang perlu diisi dengan perkara yang berfaedah iaitu membaca.

Mungkin isu yang kian menular dikalangan mahasiswa khususnya dan kaum melayu amnya ialah mahasiswa tidak minat membaca. Macamana hendak menbaca jika kita tidak minat membaca. Di sini Cik Awan suka untuk memberi cadangan kepada mereka yang mempunyai kurang minat membaca. Ini telah dibuat oleh Cik Awan dan beberapa sahabat, Alhamdulillah ia berkesan.

1. kita baca bahan bacaan yang ringan seperti novel atau majalah. Carilah novel-novel yang menarik. Banyak terjual di pasaran.
2. pupuklah diri kita untuk tidak kedekut membelajakan duit untuk membeli buku.
3. simpan buku tersebut dengan baik, mungkin di masa yang lain kita mempunyai masa yang sesuai untu membaca buku tersebut.

Semakin banyak buku kita baca munglin akan menambahkan lagi minat kita untuk membaca.

-bangsa berjaya, bangsa memmbaca-
-the leader is a reader-


Read Users' Comments ( 0 )

Pentingnya budaya membaca ketika dalam tahanan

Saari Sungib | abuurwah@gmail.com
Tue | Apr 03, 07 | 05:34:00 PM

Pembangunan tarbiyyah ruhiyah bagi da'ie Tapol di penjara mesti diiringi dengan pemantapan tarbiyyah fikriyah. Teras tarbiyyah fikriyah adalah membaca dan membaca dan terus membaca.
Langkah paling utama adalah bagi da'ie TAPOL untuk tidak terlalu akur dengan peraturan bilangan buah buku yang dibenarkan dibawa masuk oleh penjara.
Peraturan di Kem Kamunting hanya membenarkan enam buah buku pada sesuatu masa dibawa masuk ke dalam blok tahanan. Dalam siri-siri yang lalu saya telah menceritakan bagaimana peraturan ini boleh tidak dipatuhi.
Jika peraturan ini tidak dapat dirundingkan dengan pihak kem, da'ie TAPOL hendaklah merancang kemasukan bahan-bahan bacaan secara tertib dan teratur.
Bagi seseorang da'ie, pembangunan tarbiyyah fikriyah hendaklah ada awlawiyyat atau keutamaannya. Jika awlawiyyat ilmu dan fikrah ini betul, insya' Allah akan terbinalah fikrah yang tawazun.
Pembinaan tarbiyyah fikriyah da'ie TAPOL hendaklah menurut awlawiyyat berikut:

• Memahami makna dan tafsir Al-Quran
Jika da'ie itu seorang ustaz atau mantap menguasai bahasa Arab, berazamlah untuk menelaah sebanyak mana kitab tafsir muktabar yang selama ini hanya terletak dalam almari buku di rumah yang tidak kesampaian untuk dibaca kerana ia terlalu sibuk memenuhi undangan ceramah semasa di luar!
Pilihlah beberapa surah atau ayat dan berazamlah untuk menggali makna dan tafsirnya daripada sekurang-kurangnya satu kitab tafsir klasik seperti tafsir Ibn Kathir atau tafsir At-Tabari dan satu kitab tafsir kontemporari seperti At-Tibyan oleh As-Sabuni atau Fi Zilal Al-Quran oleh Sayyid Qutb.
Bagi da'ie TAPOL yang tidak menguasai bahasa Arab bolehlah membaca tafsir yang banyak terdapat dalam bahasa Melayu dan Inggeris.
Seluruh Fi Zilal Al-Quran sudah terdapat dalam bahasa Melayu. Jangan lupa membaca tafsir revolusioner oleh Sayyid Abul A'la Al-Mawdudi. Da'ie TAPOL juga akan teruja bila membaca nota-nota ringkas tetapi padat oleh Muhammad Asad dalam tafsirnya. Untuk renungan realiti serantau menarik juga diteliti Tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka.
Bersesuaian dengan manhaj Qurani elok kajian tafsir Al-Quran dimulakan dengan surah-surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali-Imran, Ani-Nisa', Al-Ma'idah dan Al-A'raf.
Sesudah itu mantapkan kefahaman terhadap surah-surah Al-Anfal, At-Tawbah, Yusuf, Al-Isra' atau bani Israel, Al-Kahfi, An-Nur dan Al-Ahzab.
Selepas itu bentengi kefahaman da'ie TAPOL terhadap tafsir Al-Quran dengan surah-surah Muhammad, Al-Fath dan Al-Hujurat.
Tafsir ayat-ayat yang merumuskan sifat-sifat da'ie seperti yang terkandung dalam surah-surah Al-Mu'minun, Al-Furqan dan Al-Ma'arij hendaklah juga diteliti.

• Membaca dan memahami hadith-hadith Nabi s.a.w.
Memantapkan kefahaman da'ie TAPOL terhadap tafsir surah-surah dalam Al-Quran juga adalah kefahaman terhadap hadith dan syarah hadith yang muktabar.
Jika da'ie itu seorang ustaz, inilah peluang untuk mentelaah Fathul Bari iaitu syarah Sahih Al-Bukhari oleh Ibn Hajar.
Dapatkan jilid-jilid hadith Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Tetapi saya lebih senang meneliti dan mengamati hadith-hadith yang terkandung dalam kitab Al-Lu'lu wal-Marjan. Ini kerana kitab ini memuatkan semua hadith yang terkandung dalam kedua-dua Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim.
Da'ie TAPOL juga akan kagum dengan kompilasi hadith dan athar yang disusun oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta'.

• Mendalami sirah nabawiyyah
Sirah adalah kajian terhadap jalan hidup dan perjuangan Rasulullah s.a.w. Membaca buku-buku sirah dalam penjara amat mengesani jiwa seseorang da'ie TAPOL. Pemahaman terhadap fiqhus-sirah pula mengukuhkan kefahaman da'ie terhadap siasah dan manhaj perjuangan yang ditempuh oleh Rasulullah s.a.w. dalam mendaulatkan Islam.
Buku sirah tulisan Sayyid Abul Hasan Ali An-Nadawi serta Rahiq Al-Makhtum oleh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri dalam karya asal bahasa Arab atau terjemahan bahasa Melayu dan Inggeris pasti akan mengesani jiwa da'ie TAPOL.
Buku fiqhus-sirah yang menjanjikan pulangan kefahaman yang mantap antaranya adalah buku-buku karya Abdul Hadi Awang, Mustafa As-Siba'i dan Al-Buti.
Sekiranya ditakdirkan oleh Allah da'ie TAPOL bakal merengkok selama dua tahun di Kem Kamunting, sasarkanlah untuk membaca dan meneliti sekurang-kurangnya lima buah buku sirah nabawiyyah.

• Mendalami sirah sahabah dan solafus soleh
Jika sirah Nabi s.a.w memberi panduan tentang jalan dan manhaj perjuangan Rasulullah s.a.w, kajian terhadap sirah sahabah dan salafus soleh pula mengukuhkan kefahaman tentang golongan yang mendukung dan perjuangkan siarah dan tariqatus sunnah Rasulullah s.a.w.
Kajian sirah para sahabah awla dimulakan dengan meneliti riwayat hidup dan perjuangan al-'asyarah al-mubasysyirah atau sepuluh sahabah yang dijanjikan syurga dan kesemua ummahatul mu'minin.
Jiwa da'ie TAPOL khususnya ketika di penjara pasti merasakan betapa kerdilnya apa yang sedang dilaluinya berbanding dengan pengorbanan besar para sahabah dan sahabiyah seperti Al-Barra' bin Malik Al-Ansary, 'Asim bin Thabit, Fatimah Az-Zahra', Ummu Aiman, Safiyyah binti Abdul Muttalib, Bilal bin Rabah, Asma' binti Abu Bakar, Hussein bin Ali bin Abi Talib, Hasan bin Ali bin Abi Talib, Mus'ab bin Umayr, Khabbab bin Aarat, Khubaib bin Adiy, Sumayyah, Ammar dan ayahnya Yasir, Hanzalah bin Musayyidi, 'Ukkasyah bin Mihsan, Muadh bin Jabal, Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansary, Anas bin Malik, Zaid bin Harithah, Usamah bin Zaid, Jaafar bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha, Tufail bin Amar Ad-Dausy, Salman Al-Farisi, Zaid bin Al-Khattab, Suhaib Ar-Rumi, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Salam, Abdullah bin Abbas, Nu'aim bin Mas'ud, Amru bin Al-As, Abdullah bin Amru bin Al-As, Khalid bin Al-Walid, Abu Musa Al-Ashaary, Nu'man bin Muqarrin Al-Muzany, Abu Darda', Umayr bin Saad, 'Ikrimah bin Abu Jahl, Abu Zar Al-Ghifari, 'Uqbah bin Amir Al-Humahy, Hakim bin Hazam, Zaid bin Thabit, Rabiah bin Kaab, Muhammad bin Maslamah, Huzaifah bin Yaman, Salim maula Abu Huzaifah dan ramai nama-nama besar lain.
Di kalangan tabi'in dan solafus soleh kajilah pula riwayat hidup Umar bin Abdul Aziz, 'Urwah bin Zubayr, Hisham bin 'Urwah, Muthanna bin Harithah Asy-Syaibani, Hasan Al-Basri, Az-Zuhri, Asy-Sya'bi, Hammad, Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, Muhammad Hasan Asy-Syaibani, Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, Malik, Syafie, Ahmad bin Hanbal, Ali bin Hussein As-Sajjad, Muhammad Al-Baqir, Jaafar As-Sodiq, Musa Al-Kazim, Ali bin Musa Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Muhallab bin Abi Sufra, Hasan Al-Askari, Al-'Izz Ibn Salam, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Kathir, Shah Waliyullah Ad-Dahlewi, Imaduddin Al-Zanki, Nuruddin Al-Zanki dan Salahuddin Al-Ayyubi.

• Menghayati kisah pejuang-pejuang Islam dan golongan tertindas dalam penjara

Memang derita ditahan tanpa bicara dalam penjara. Namun derita tersebut menjadi terlalu kecil dan bahkan akan bertukar menjana kekuatan apabila da'ie TAPOL membaca kisah kehidupan pejuang-pejuang Islam ditahan dalam penjara seperti Hasan Al-Hudhaibi, Abdul Qadir Awdah, Sayyid Qutb, Umar At-Tilmesani, Muhammad Hamid Abu Nasr, Mustafa Masyhur, Sayyid Abul A'la Al-Mawdudi, Badiuzzaman Said An-Nursi, Ali Shariati, Ruhulah Musawi Al-Khomeini, Ahmad Yasin dan Abdul Aziz Rantisi.
Tidak ada ruginya membaca pengalaman pejuang-pejuang yang dipenjara seperti Mahatma Gandhi di penjara penjajah British di India, Antonio Gramsci seorang ahli politik dan falsafah dalam penjara di Itali, Nelson Mandela dalam penjara di Robben Island dan Imam Abdulla Harun di Afrika Selatan, Malika Oufkir selama 20 tahun di penjara padang pasir Maghribi, Ani Panchen di penjara penjajah China di Tibet, Wei Jinsheng dalam penjara selama 20 tahun di bawah rejim Deng Xiao Ping, Mumia Abu Jamal pejuang kulit hitam dan Leonard Peltier pejuang Red Indian di penjara Amerika Syarikat dan K'tut Tantri pejuang kemerdekaan yang merengkok dalam penjara ketika pendudukan Jepun di Indonesia.
Membaca kisah Lim Chin Siong dan Pak Said Zahari di penjara Singapura serta pengalaman Buya Hamka semasa orde lama dan Pramoedya Ananta Toer semasa rejim Seokarno dan orde baru Soeharto di Indonesia pasti menyuntik semangat kepada da'ie TAPOL.

• Mempelbagaikan bacaan dalam pelbagai bidang
Jika ada ruang masa untuk membaca akhbar harian pro-kerajaan yang dibenarkan masuk rebutlah peluang tersebut. Biasanya akhbar-akhbar tersebut telah ditapis yang bermakna ada bahagian-bahagian berita yang telah dikerat dan digunting daripada dada-dada akhbar tersebut. Sebelum akhbar-akhbar tersebut diambil semula, pastikan rencana-rencana menarik dikerat dan disimpan dengan baik untuk dijadikan bahan-bahan rujukan kemudian hari.
Jika ada peluang peguam membawa masuk akhbar-akhbar alternatif seperti Harakah dan Suara Keadilan bacalah setiap isi kandungannya sebaik-baiknya. Itulah sumber berita alternatif untuk mengimbangi propaganda Umno-BN dalam akhbar-akhbar utama. Ia juga memberi perspektif sebenar terhadap apa yang didapati daripada berita di TV yang ditonton dalam penjara.
Berikan juga sedikit waktu untuk melihat-lihat dan membaca rencana daripada majalah tempatan dan antarabangsa yang dapat dibawa masuk ke dalam.
Selain itu pastikan keluarga anda membawa melalui peguam potongan berita dan rencana yang dicetak daripada daripada internet. Bacaan bahan-bahan internet amat terkemaskini.
Bagi yang berjiwa dan berminat dengan fiksyen bolehlah juga membaca buku-buku tersebut. Alang-alang membaca novel saya syorkan bacalah empat buah buku karya Pramoedya Ananta Toer di bawah Edisi Pembebasan Karya Pulau Puru. Empat buah buku ini terdiri daripada Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca.
Selain itu bacalah juga buku tentang sejarah dunia, falsafah, perubatan dan kesihatan, pemakanan dan gerakerja latihan fizikal, sains dan sains Islam dan juga karya-karya kartunis politik luar negara dan tempatan seperti Zunar.

• Tingkatkan bacaan buku-buku sejarah politik tanah air
Sebagai aktivis sosio-politik, da'ie TAPOL hendaklah juga meningkatkan kefahaman dan maklumat tentang sejarah politik dan perkembangan politik tanahair.
Buku-buku Malaysian Politics under Mahathir oleh R.S. Milne & Diane K. Mauzy, Paradoxes of Mahathirism oleh Khoo Boo Teik dan Malaysia: Mahathirism, Hegemony and the New Opposition oleh John Hilley rasanya adalah tiga buah buku yang amat wajar dibaca oleh da'ie aktivis dalam politik Malaysia.
Selepas itu pengukuhan juga perlu dilanjutkan dengan membaca buku Beyond Mahathir: Malaysian Politics and its Discontents juga oleh Khoo Boo Teik.
Malangnya buku-buku karya penulis-penulis politik tanahair biasanya amat sukar dibenarkan masuk ke Kem Kamunting. Buku-buku karya Ahmad Lutfi Othman dan Mohd Sayuti Omar sudah hampir pasti tidak dibenarkan masuk ke sana!

• Mendalami dan buat penyelidikan tentang ISA
Da'ie TAPOL juga jangan lupa untuk membaca dan memahami latarbelakang sejarah akta zalim ISA.
Inilah peluang yang terbaik untuk mendalami ISA kerana da'ie TAPOL sedang melalui penindasan itu sendiri.
Dapatkan buku-buku tentang ISA. Apapun kritikan terhadap penulisnya, tesis Phd dengan tajuk Freedom under Executive Power in Malaysia: A Study of Executive Supremacy oleh Rais Yatim adalah satu bahan yang perlu diteliti oleh da'ie TAPOL.
Selain itu buku ke-8 yang sempat saya hasilkan semasa berada di Kem Kamunting, iaitu ISA Undang-undang Haram...Wajib Dimansuhkan: Apa Pendirian Majlis Fatwa Kebangsaan? juga boleh dijadikan rujukan.
Selain itu bacalah sendiri teks akta ISA itu untuk menyelami betapa hebatkan manipulasi perbuatan manusia untuk terus mengekalkan kuasa dengan sanggup menindas hak rakyat.


Read Users' Comments ( 0 )

Khamis, 26 April 2007

Kita pula

Dicatat oleh Cik Awan Butirstar di 8:04 PG 0 ulasan
Cik Awan adalah seorang bergelar mahasiswa. Masa berada di kampus kita perlu menumpukan segala aktiviti kita kepada kegiatan yang berbentuk akademik. Munasabah dijadikan alasan bahawa kita tidak dapat untuk membaca selain daripada bahan bacaan akademik kerana memberi tumpuan kepada akademik.

Sekarang kebanyakan kampus telah memulakan sesi cuti mereka. Maka ramailah pelajar universiti membuat perancangan, pelan strategik dan macam-macam lagi untuk mengisi masa cuti agar masa cuti mereka hanya sekadar cuti. Ada yang mahu mengisi masa cuti dengan bekerja, menyertai tuisyen, menyertai seminar, belajar di pondok dan banyak lagi.

Bagi mereka yang ingin bekerja memang bagus kerana boleh menambahkan pendapatan da seterusnya dapat menolong sedikit sebanyak keluarga. Dalam keghairahan kita dalam bekerja jangan kita melupakan kita untuk membaca. Luangkan masa kita untuk membaca walau sesibuk mana kita. Bekerja adalah kerja sampingan kita sebagai mahasiswa sebaliknya belajar adalah tugas utama kita. Salah satu cara belajar adalah dengan membaca. Ingatlah bangsa yang berjaya adalah bangsa yang membaca. Kita idak akan kemana jika tidak membuat anjakan paradigma.

Cik Awan tertarik dengan artikel Saari Sungib dalam harakahdaily.net yang menulisa tentang
Pentingnya budaya membaca ketika dalam tahanan. Artikel tersebut dituju kepada tahanan dalam penjara. Pada pendapat Cik Awan kenapa artikel ini ditulis kerana tahanan dalam mempunyai masa di dalam penjara. Ini mempunyai persamaan dengan kita iaitu kita mempunyai masa ketika cuti yang perlu diisi dengan perkara yang berfaedah iaitu membaca.

Mungkin isu yang kian menular dikalangan mahasiswa khususnya dan kaum melayu amnya ialah mahasiswa tidak minat membaca. Macamana hendak menbaca jika kita tidak minat membaca. Di sini Cik Awan suka untuk memberi cadangan kepada mereka yang mempunyai kurang minat membaca. Ini telah dibuat oleh Cik Awan dan beberapa sahabat, Alhamdulillah ia berkesan.

1. kita baca bahan bacaan yang ringan seperti novel atau majalah. Carilah novel-novel yang menarik. Banyak terjual di pasaran.
2. pupuklah diri kita untuk tidak kedekut membelajakan duit untuk membeli buku.
3. simpan buku tersebut dengan baik, mungkin di masa yang lain kita mempunyai masa yang sesuai untu membaca buku tersebut.

Semakin banyak buku kita baca munglin akan menambahkan lagi minat kita untuk membaca.

-bangsa berjaya, bangsa memmbaca-
-the leader is a reader-

Pentingnya budaya membaca ketika dalam tahanan

Dicatat oleh Cik Awan Butirstar di 7:57 PG 0 ulasan
Saari Sungib | abuurwah@gmail.com
Tue | Apr 03, 07 | 05:34:00 PM

Pembangunan tarbiyyah ruhiyah bagi da'ie Tapol di penjara mesti diiringi dengan pemantapan tarbiyyah fikriyah. Teras tarbiyyah fikriyah adalah membaca dan membaca dan terus membaca.
Langkah paling utama adalah bagi da'ie TAPOL untuk tidak terlalu akur dengan peraturan bilangan buah buku yang dibenarkan dibawa masuk oleh penjara.
Peraturan di Kem Kamunting hanya membenarkan enam buah buku pada sesuatu masa dibawa masuk ke dalam blok tahanan. Dalam siri-siri yang lalu saya telah menceritakan bagaimana peraturan ini boleh tidak dipatuhi.
Jika peraturan ini tidak dapat dirundingkan dengan pihak kem, da'ie TAPOL hendaklah merancang kemasukan bahan-bahan bacaan secara tertib dan teratur.
Bagi seseorang da'ie, pembangunan tarbiyyah fikriyah hendaklah ada awlawiyyat atau keutamaannya. Jika awlawiyyat ilmu dan fikrah ini betul, insya' Allah akan terbinalah fikrah yang tawazun.
Pembinaan tarbiyyah fikriyah da'ie TAPOL hendaklah menurut awlawiyyat berikut:

• Memahami makna dan tafsir Al-Quran
Jika da'ie itu seorang ustaz atau mantap menguasai bahasa Arab, berazamlah untuk menelaah sebanyak mana kitab tafsir muktabar yang selama ini hanya terletak dalam almari buku di rumah yang tidak kesampaian untuk dibaca kerana ia terlalu sibuk memenuhi undangan ceramah semasa di luar!
Pilihlah beberapa surah atau ayat dan berazamlah untuk menggali makna dan tafsirnya daripada sekurang-kurangnya satu kitab tafsir klasik seperti tafsir Ibn Kathir atau tafsir At-Tabari dan satu kitab tafsir kontemporari seperti At-Tibyan oleh As-Sabuni atau Fi Zilal Al-Quran oleh Sayyid Qutb.
Bagi da'ie TAPOL yang tidak menguasai bahasa Arab bolehlah membaca tafsir yang banyak terdapat dalam bahasa Melayu dan Inggeris.
Seluruh Fi Zilal Al-Quran sudah terdapat dalam bahasa Melayu. Jangan lupa membaca tafsir revolusioner oleh Sayyid Abul A'la Al-Mawdudi. Da'ie TAPOL juga akan teruja bila membaca nota-nota ringkas tetapi padat oleh Muhammad Asad dalam tafsirnya. Untuk renungan realiti serantau menarik juga diteliti Tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka.
Bersesuaian dengan manhaj Qurani elok kajian tafsir Al-Quran dimulakan dengan surah-surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali-Imran, Ani-Nisa', Al-Ma'idah dan Al-A'raf.
Sesudah itu mantapkan kefahaman terhadap surah-surah Al-Anfal, At-Tawbah, Yusuf, Al-Isra' atau bani Israel, Al-Kahfi, An-Nur dan Al-Ahzab.
Selepas itu bentengi kefahaman da'ie TAPOL terhadap tafsir Al-Quran dengan surah-surah Muhammad, Al-Fath dan Al-Hujurat.
Tafsir ayat-ayat yang merumuskan sifat-sifat da'ie seperti yang terkandung dalam surah-surah Al-Mu'minun, Al-Furqan dan Al-Ma'arij hendaklah juga diteliti.

• Membaca dan memahami hadith-hadith Nabi s.a.w.
Memantapkan kefahaman da'ie TAPOL terhadap tafsir surah-surah dalam Al-Quran juga adalah kefahaman terhadap hadith dan syarah hadith yang muktabar.
Jika da'ie itu seorang ustaz, inilah peluang untuk mentelaah Fathul Bari iaitu syarah Sahih Al-Bukhari oleh Ibn Hajar.
Dapatkan jilid-jilid hadith Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Tetapi saya lebih senang meneliti dan mengamati hadith-hadith yang terkandung dalam kitab Al-Lu'lu wal-Marjan. Ini kerana kitab ini memuatkan semua hadith yang terkandung dalam kedua-dua Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim.
Da'ie TAPOL juga akan kagum dengan kompilasi hadith dan athar yang disusun oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta'.

• Mendalami sirah nabawiyyah
Sirah adalah kajian terhadap jalan hidup dan perjuangan Rasulullah s.a.w. Membaca buku-buku sirah dalam penjara amat mengesani jiwa seseorang da'ie TAPOL. Pemahaman terhadap fiqhus-sirah pula mengukuhkan kefahaman da'ie terhadap siasah dan manhaj perjuangan yang ditempuh oleh Rasulullah s.a.w. dalam mendaulatkan Islam.
Buku sirah tulisan Sayyid Abul Hasan Ali An-Nadawi serta Rahiq Al-Makhtum oleh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri dalam karya asal bahasa Arab atau terjemahan bahasa Melayu dan Inggeris pasti akan mengesani jiwa da'ie TAPOL.
Buku fiqhus-sirah yang menjanjikan pulangan kefahaman yang mantap antaranya adalah buku-buku karya Abdul Hadi Awang, Mustafa As-Siba'i dan Al-Buti.
Sekiranya ditakdirkan oleh Allah da'ie TAPOL bakal merengkok selama dua tahun di Kem Kamunting, sasarkanlah untuk membaca dan meneliti sekurang-kurangnya lima buah buku sirah nabawiyyah.

• Mendalami sirah sahabah dan solafus soleh
Jika sirah Nabi s.a.w memberi panduan tentang jalan dan manhaj perjuangan Rasulullah s.a.w, kajian terhadap sirah sahabah dan salafus soleh pula mengukuhkan kefahaman tentang golongan yang mendukung dan perjuangkan siarah dan tariqatus sunnah Rasulullah s.a.w.
Kajian sirah para sahabah awla dimulakan dengan meneliti riwayat hidup dan perjuangan al-'asyarah al-mubasysyirah atau sepuluh sahabah yang dijanjikan syurga dan kesemua ummahatul mu'minin.
Jiwa da'ie TAPOL khususnya ketika di penjara pasti merasakan betapa kerdilnya apa yang sedang dilaluinya berbanding dengan pengorbanan besar para sahabah dan sahabiyah seperti Al-Barra' bin Malik Al-Ansary, 'Asim bin Thabit, Fatimah Az-Zahra', Ummu Aiman, Safiyyah binti Abdul Muttalib, Bilal bin Rabah, Asma' binti Abu Bakar, Hussein bin Ali bin Abi Talib, Hasan bin Ali bin Abi Talib, Mus'ab bin Umayr, Khabbab bin Aarat, Khubaib bin Adiy, Sumayyah, Ammar dan ayahnya Yasir, Hanzalah bin Musayyidi, 'Ukkasyah bin Mihsan, Muadh bin Jabal, Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansary, Anas bin Malik, Zaid bin Harithah, Usamah bin Zaid, Jaafar bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha, Tufail bin Amar Ad-Dausy, Salman Al-Farisi, Zaid bin Al-Khattab, Suhaib Ar-Rumi, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Salam, Abdullah bin Abbas, Nu'aim bin Mas'ud, Amru bin Al-As, Abdullah bin Amru bin Al-As, Khalid bin Al-Walid, Abu Musa Al-Ashaary, Nu'man bin Muqarrin Al-Muzany, Abu Darda', Umayr bin Saad, 'Ikrimah bin Abu Jahl, Abu Zar Al-Ghifari, 'Uqbah bin Amir Al-Humahy, Hakim bin Hazam, Zaid bin Thabit, Rabiah bin Kaab, Muhammad bin Maslamah, Huzaifah bin Yaman, Salim maula Abu Huzaifah dan ramai nama-nama besar lain.
Di kalangan tabi'in dan solafus soleh kajilah pula riwayat hidup Umar bin Abdul Aziz, 'Urwah bin Zubayr, Hisham bin 'Urwah, Muthanna bin Harithah Asy-Syaibani, Hasan Al-Basri, Az-Zuhri, Asy-Sya'bi, Hammad, Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, Muhammad Hasan Asy-Syaibani, Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, Malik, Syafie, Ahmad bin Hanbal, Ali bin Hussein As-Sajjad, Muhammad Al-Baqir, Jaafar As-Sodiq, Musa Al-Kazim, Ali bin Musa Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Muhallab bin Abi Sufra, Hasan Al-Askari, Al-'Izz Ibn Salam, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Kathir, Shah Waliyullah Ad-Dahlewi, Imaduddin Al-Zanki, Nuruddin Al-Zanki dan Salahuddin Al-Ayyubi.

• Menghayati kisah pejuang-pejuang Islam dan golongan tertindas dalam penjara

Memang derita ditahan tanpa bicara dalam penjara. Namun derita tersebut menjadi terlalu kecil dan bahkan akan bertukar menjana kekuatan apabila da'ie TAPOL membaca kisah kehidupan pejuang-pejuang Islam ditahan dalam penjara seperti Hasan Al-Hudhaibi, Abdul Qadir Awdah, Sayyid Qutb, Umar At-Tilmesani, Muhammad Hamid Abu Nasr, Mustafa Masyhur, Sayyid Abul A'la Al-Mawdudi, Badiuzzaman Said An-Nursi, Ali Shariati, Ruhulah Musawi Al-Khomeini, Ahmad Yasin dan Abdul Aziz Rantisi.
Tidak ada ruginya membaca pengalaman pejuang-pejuang yang dipenjara seperti Mahatma Gandhi di penjara penjajah British di India, Antonio Gramsci seorang ahli politik dan falsafah dalam penjara di Itali, Nelson Mandela dalam penjara di Robben Island dan Imam Abdulla Harun di Afrika Selatan, Malika Oufkir selama 20 tahun di penjara padang pasir Maghribi, Ani Panchen di penjara penjajah China di Tibet, Wei Jinsheng dalam penjara selama 20 tahun di bawah rejim Deng Xiao Ping, Mumia Abu Jamal pejuang kulit hitam dan Leonard Peltier pejuang Red Indian di penjara Amerika Syarikat dan K'tut Tantri pejuang kemerdekaan yang merengkok dalam penjara ketika pendudukan Jepun di Indonesia.
Membaca kisah Lim Chin Siong dan Pak Said Zahari di penjara Singapura serta pengalaman Buya Hamka semasa orde lama dan Pramoedya Ananta Toer semasa rejim Seokarno dan orde baru Soeharto di Indonesia pasti menyuntik semangat kepada da'ie TAPOL.

• Mempelbagaikan bacaan dalam pelbagai bidang
Jika ada ruang masa untuk membaca akhbar harian pro-kerajaan yang dibenarkan masuk rebutlah peluang tersebut. Biasanya akhbar-akhbar tersebut telah ditapis yang bermakna ada bahagian-bahagian berita yang telah dikerat dan digunting daripada dada-dada akhbar tersebut. Sebelum akhbar-akhbar tersebut diambil semula, pastikan rencana-rencana menarik dikerat dan disimpan dengan baik untuk dijadikan bahan-bahan rujukan kemudian hari.
Jika ada peluang peguam membawa masuk akhbar-akhbar alternatif seperti Harakah dan Suara Keadilan bacalah setiap isi kandungannya sebaik-baiknya. Itulah sumber berita alternatif untuk mengimbangi propaganda Umno-BN dalam akhbar-akhbar utama. Ia juga memberi perspektif sebenar terhadap apa yang didapati daripada berita di TV yang ditonton dalam penjara.
Berikan juga sedikit waktu untuk melihat-lihat dan membaca rencana daripada majalah tempatan dan antarabangsa yang dapat dibawa masuk ke dalam.
Selain itu pastikan keluarga anda membawa melalui peguam potongan berita dan rencana yang dicetak daripada daripada internet. Bacaan bahan-bahan internet amat terkemaskini.
Bagi yang berjiwa dan berminat dengan fiksyen bolehlah juga membaca buku-buku tersebut. Alang-alang membaca novel saya syorkan bacalah empat buah buku karya Pramoedya Ananta Toer di bawah Edisi Pembebasan Karya Pulau Puru. Empat buah buku ini terdiri daripada Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca.
Selain itu bacalah juga buku tentang sejarah dunia, falsafah, perubatan dan kesihatan, pemakanan dan gerakerja latihan fizikal, sains dan sains Islam dan juga karya-karya kartunis politik luar negara dan tempatan seperti Zunar.

• Tingkatkan bacaan buku-buku sejarah politik tanah air
Sebagai aktivis sosio-politik, da'ie TAPOL hendaklah juga meningkatkan kefahaman dan maklumat tentang sejarah politik dan perkembangan politik tanahair.
Buku-buku Malaysian Politics under Mahathir oleh R.S. Milne & Diane K. Mauzy, Paradoxes of Mahathirism oleh Khoo Boo Teik dan Malaysia: Mahathirism, Hegemony and the New Opposition oleh John Hilley rasanya adalah tiga buah buku yang amat wajar dibaca oleh da'ie aktivis dalam politik Malaysia.
Selepas itu pengukuhan juga perlu dilanjutkan dengan membaca buku Beyond Mahathir: Malaysian Politics and its Discontents juga oleh Khoo Boo Teik.
Malangnya buku-buku karya penulis-penulis politik tanahair biasanya amat sukar dibenarkan masuk ke Kem Kamunting. Buku-buku karya Ahmad Lutfi Othman dan Mohd Sayuti Omar sudah hampir pasti tidak dibenarkan masuk ke sana!

• Mendalami dan buat penyelidikan tentang ISA
Da'ie TAPOL juga jangan lupa untuk membaca dan memahami latarbelakang sejarah akta zalim ISA.
Inilah peluang yang terbaik untuk mendalami ISA kerana da'ie TAPOL sedang melalui penindasan itu sendiri.
Dapatkan buku-buku tentang ISA. Apapun kritikan terhadap penulisnya, tesis Phd dengan tajuk Freedom under Executive Power in Malaysia: A Study of Executive Supremacy oleh Rais Yatim adalah satu bahan yang perlu diteliti oleh da'ie TAPOL.
Selain itu buku ke-8 yang sempat saya hasilkan semasa berada di Kem Kamunting, iaitu ISA Undang-undang Haram...Wajib Dimansuhkan: Apa Pendirian Majlis Fatwa Kebangsaan? juga boleh dijadikan rujukan.
Selain itu bacalah sendiri teks akta ISA itu untuk menyelami betapa hebatkan manipulasi perbuatan manusia untuk terus mengekalkan kuasa dengan sanggup menindas hak rakyat.